Skip to main content
  Upload
Login til Forhandlerleasing

Forhandlerleasing – hvad er det?

Udgivet: d. 27. oktober 2020

Forhandlerleasing – hvad er det?

Forhandlerleasing kan ses som et samarbejde mellem en forhandler af leasingegnet udstyr og et leasingselskab. Det giver forhandleren mulighed for at have et leasingforslag med ud til kunden, når vedkommende sælger sine produkter”.  Sådan beskriver Niels Henrik Olsen, kundechef for forhandlerleasing-afdelingen i Leasing Fyn, hvordan forhandlerleasing i korte træk hænger sammen.

Forhandlerleasing har været en del af Leasing Fyns DNA helt fra begyndelsen. Faktisk kom den første leasingaftale, vi lavede i Leasing Fyn tilbage i 1983 fra et forhandlersamarbejde, da en fynsk forhandler skulle sælge et kasseapparat. Aftalen blev etableret af vores nuværende direktør Kurt Madsen.

Inden for nogle brancher medfølger der serviceaftaler til de produkter, der sælges. For at gøre oplevelsen bedre og mere overskuelig for slutkunden håndterer Leasing Fyn ligeledes ofte denne koordinering med serviceudbyderen, så det hele samles på én faktura.

Fordelagtigt for både forhandler og kunde

”Når en forhandler tilbyder sine produkter til kunderne, kan forhandlerleasing fungere som et ekstra salgsværktøj” siger Niels Henrik Olsen. Når en potentiel kunde præsenteres for et produkt, er det meget naturligt, at vedkommende først og fremmest tænker over, hvordan behovet ser ud for det givne produkt og dernæst de praktiske aspekter i forhold til, hvordan udstyret skal finansieres.

Hvis der er for mange tanker, der handler om, hvordan det kan lade sig gøre at finansiere produktet, kan det være, at tanken om behovet for – og udbyttet af – produktet bliver forstyrret af tanker om finansieringen. Så hvis en forhandler kan gå ud og pille finansierings-elementet ud af ligningen, kan det give kunden maksimal fokus på produktet. Det kan medvirke til, at handlen går igennem” uddyber Niels Henrik Olsen.

På den måde bevarer kunden sin likviditet i sin virksomhed, og forhandleren får solgt sit produkt.

Ingen branchegrænser

Som udgangspunkt er der ingen brancher, som ikke er egnet til forhandlerleasing ifølge Niels Henrik Olsen, og han forklarer:

”I min afdeling sidder vi mest med IT-udstyr, herunder kopi- og printløsninger og AV-udstyr. Derudover bruges forhandlerleasing også ofte til storkøkkenudstyr, kaffeautomater, el-stabler, alle former for industriudstyr og lignende – i alle typer af virksomheder.

Tidligere har vi i Leasing Fyn delt en artikel om nogle af de mere utraditionelle brancher, vi bevæger os i, som du kan læse her. I denne artikel forklarer finansieringskonsulent Jan Hartvig, at et kriterie for at kunne oprette en leasingaftale, uanset branche, er, at: ”Der skal være et maskinnummer eller serienummer, så man til enhver tid kan pege på en maskine og sige, at det er Leasing Fyns.”

Den gode relation

Leasing Fyns vision om at arbejde med den gode relation skinner også igennem i forhandlerleasing-afdelingen.

”Vi gør meget ud af at have finansieringskonsulenter ude i marken, der møder forhandlerne på deres hjemmebane. De snakker med dem om aktuelle kunder, hvad de gerne vil have, og hvad vi kan tilbyde dem, og hvordan de kan bruge leasingfinansiering som et salgsværktøj” forklarer Niels Henrik Olsen.

Hos Leasing Fyn lægger vi stor vægt på tilgængelighed. Forhandlerne skal altid have mulighed for at kunne komme i kontakt med de medarbejdere, de har dialogen med, så de altid kan få besvaret eventuelle spørgsmål, få status på sager og få afklaret, hvor sagerne står henne. Desuden har vi hos Leasing Fyn den erfaring, det kræver at kunne vejlede vores forhandlere bedst muligt. Vi tilfører altså forhandleren noget merværdi, som også smitter af på salget af produktet.

”At betjene forhandlere kræver en speciel indsigt i vores finansieringsprodukt, men også en indsigt i forhandlernes dagligdag. Det vil sige, at vi har en forståelse for, hvordan vi kan hjælpe en forhandler i særlige situationer. Det er ikke noget, man bare lige gør. Det kræver en hel masse træning, og man skal være opmærksom på mange ting, som for nogen kan virke ubetydelige, men for en sælger hos en forhandler kan det være guld værd. Det kommer med erfaring, og den har vi” uddyber Niels Henrik.

Derudover har Leasing Fyn gjort sit for at følge med den digitale udvikling og gjort den administrative del af en forhandlerleasingaftale nem for dem, der ønsker, at alt skal foregå digitalt. Vi ved dog også, at mange stadig foretrækker den mere traditionelle tilgang, og derfor står det forhandlerne frit for, hvorvidt de håndterer underskrifter og lignende online eller på print.

Interesseret i et samarbejde om Forhandlerleasing?

Interesseret i at læse mere om Forhandlerleasing – og din virksomheds muligheder så klik her

Kontakt en finansieringskonsulent i Forhandlerleasing for at høre mere