Skip to main content
  Upload
Login til Forhandlerleasing

Forretnings­betingelser

Almindelige betingelser og anden forretningspraksis

Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler

Hvis der ikke er aftalt andre betingelser, så anvender Leasing Fyn Bank A/S “Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler – ABL 95 – 4. udgave 2014” ved indgåelse af nye leasingaftaler.

Kodeks for god forretningsskik

Kodeks for god forretningsskik er udarbejdet af Finans og Leasing, der er brancheforeningen for leasing- og factoringselskaber i Danmark. Som medlem af foreningen følger vi selvfølgelig også dette kodeks her hos Leasing Fyn. Følg linket og læs mere om “Kodeks for god forretningsskik”. 

Anbefaling ved finansiering af Kopi- og printløsninger

Anbefaling ved finansiering af Kopi- og printløsninger er udarbejdet af Finans og Leasing i samarbejde med producenter inden for kopi- og printbranchen og leasingselskaber organiseret i Finans og Leasing. Her kan du læse mere om anbefalingerne. 

Garantiformuen

Leasing Fyn Bank A/S er omfattet af Garantiformuen for indskydere og investorer, der har til formål, inden for visse grænser, at yde dækning for kontante indskud og for tab i forbindelse med tilbagelevering af værdipapirer, hvis et institut, der er omfattet af Garantiformuens dækning, går i rekonstruktionsbehandling eller konkurs.

Læs mere om, hvordan dine penge er sikret på linket herunder.

Legitimation

Banker, finansierings- og leasingselskaber spiller en vigtig rolle i at forhindre hvidvask af penge og finansiering af kriminalitet og terror.

Som virksomhed i EU er Leasing Fyn, fra myndighedernes side, pålagt nogle ufravigelige forpligtelser om, at vi blandt andet skal kunne dokumentere vores kunders, og deres reelle ejeres identitet, hvilket typisk sker ved, at vi beder om en kopi af legitimation.

Leasing Fyn har også pligt til at indberette mistanke om hvidvask samt mistanke om finansiering af terrorisme. Indberetningen skal ske til Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.

Reglerne om hvidvask er indeholdt i “Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme”.

Hvad betyder det for dig som kunde?

At alle reelle ejere, der i sidste instans ejer eller kontrollerer mere end 25% af kapitalandelen eller stemmerettighederne i et selskab, eller personer som på anden måde har bestemmende indflydelse på selskabet, som hovedregel skal legitimeres over for Leasing Fyn.

At der som hovedregel anvendes legitimation i form af kopi af pas, kørekort eller sundhedskort.

At Leasing Fyn er forpligtet til at opbevare de modtagne legitimations oplysninger – også selvom du som kunde i forvejen er kendt af os.

Hvem er den reelle ejer/de reelle ejere?

En reel ejer vil som hovedregel følge nedenstående retningslinjer:

  • I en enkeltmandsvirksomhed er det indehaveren
  • I virksomheder i selskabsformerne A/S, ApS, IVS og I/S er det den person/de personer, der ejer eller kontrollerer mere end 25% af kapitalen i selskabet – og hvis en sådan person ikke findes, er det den øverste ledelse.
  • I selvejende institutioner er det den daglige ledelse.
  • I foreninger er det bestyrelsesformanden eller i enkelte tilfælde den daglige ledelse.
  • Hos offentlige myndigheder/institutioner er det den daglide ledelse.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om reglerne om hvidvask på Finanstilsynets hjemmeside

3 mdr. CIBOR – historisk oversigt

Almindelige forretningsbetingelser for indlån