Skip to main content
  Upload
Login til Forhandlerleasing

Hvis du vil klage

Vi vil altid gerne tage ved lære

Selv om vi bestræber os på altid at sætte kunden i centrum, kan der opstå situationer, hvor vi kunne have håndteret en sag anderledes og bedre.

Hvis en sådan situation opstår, kan du henvende dig til vores Chefjurist ved at sende en e-mail, eller ved at sende et brev til nedenstående adresse. Så vender vi selvfølgelig tilbage til dig med svar hurtigst muligt.

Vedrørende private kundeforhold er der tillige mulighed for at klage til Det finansielle ankenævn. Se kontaktoplysninger herunder.

Dine muligheder:

Mulighed 1

Kontakt Leasing Fyn via vores Chefjurist på følgende e-mail:

Claus Damsbo Pedersen, Chefjurist
Mail: claus.pedersen@leasingfyn.dk

Mulighed 2

Din klage kan sendes via post. Du skal sende dit brev til følgende:

Att.: Chefjurist Claus Damsbo Pedersen
Bondovej 1, 5250 Odense SV

Private kundeforhold

Amaliegade 7
1256 København K
www.fanke.dk/omankenaevnet

T: 35 43 63 33 
E: sek@fanke.dk

Savner du stadig svar på noget, er vi altid klar til at hjælpe dig.