Skip to main content
  Upload
Login til Forhandlerleasing

Gebyroversigt

Fuldt overblik over samtlige gebyrer

Se alle aktuelle gebyrer for vores leasing- og låneaftaler igennem hér på siden. Gebyrer for privatleasingaftaler finder du nederst på siden. Er du i tvivl om noget, tager du blot fat på os.

Leasing og lån til erhverv (alle beløb er ekskl. moms)

Ændring af aftaleydelser på igangværende aftale
1.000-3.500 kr.
Ændring af det finansierede udstyr på igangværende aftale
1.000-3.500 kr.
Ændring af leasingtager/debitor ved igangværende aftale
1.000-3.500 kr.
Ændring af leasingtager/debitor på yderligere aftaler i samme engagement
1.000-1.500 kr.
Ændring af kundens eget forsikringsselskab
500 kr.
Notering af sekundær pantsætning, transport og udlæg
500 kr.
Ekstraordinær fremsendelse af kopi af aftale
300 kr.
Rykkerskrivelse for ydelsesrestance pr. aftale
250 kr.
Kompensationsbeløb pr. aftale ved 2. rykker
310 kr.
Rykkerskrivelse for forsikringsrestance pr. aftale
500 kr.
Rykkerskrivelse for vægtafgiftsrestance pr. aftale
500 kr.
Afvisningsgebyr bs
110 kr.
Refundering af moms ved forsikringsskader (deklarationsdækning)
385 kr.
Besvarelse af engagementsforespørgsel fra revisor (for første aftale)
1.000 kr.
Samt for hver efterfølgende aftale i samme engagement
100 kr.
Reetableringsgebyr ved opsagte aftaler
660 kr.
Gebyr for bevilget henstand over 10 dage
500 kr.
Gebyr for notering af panthaverdeklaration
1.250 kr.
Gebyr for forsikringsadministration (ved codan og euro insurance forsikring af person- og varebiler)
1.250 kr.
Gebyr for manglende oplysninger om adresseskift
280 kr.
Gebyr for aflysning af ejendomsforbehold
300 kr.
Forlængelse af billeasingaftale
1.250-3.500 kr.
Skriftligt tilbud om frikøb pr. aftale
300 kr.
Gennemførsel af frikøb ved billeasingaftale med service leveret af leaseplan med etablering af ny aftale 1)
200 kr.
Gennemførsel af frikøb ved billeasingaftale med service leveret af leaseplan uden etablering af ny aftale 1)
700 kr.
Gebyr for afhentning, rapport og salær for salg af personbil ved operationelle leasingaftale 1)
5.240 kr.
Gebyr for afhentning, rapport og salær for salg af varebil ved operationelle leasingaftale 1)
6.240 kr.
Gebyr for leasingtagers opsigelse af operationel billeasingaftale
1.000 kr.
Specialopgaver pr. time (fremfinding af arkivmateriale m.m.) – minimum 500 kr.
900 kr. pr. time
Omregistreringsgebyr (ændring af bruger og/eller ejer) inkl. gebyr til motorkontoret
1.000 kr.
Omregistreringsgebyr (godskørsel/firmakørsel) inkl. gebyr til motorkontoret
350 kr.
Gebyr for bestilling af erstatningsplade ink. Gebyr til motorkontoret
1.000 kr.
Gebyr for bestilling af 3. Nummerplade inkl. gebyr til motorkontoret
350 kr.
Bestilling af genpart inkl. gebyr til motorkontoret
500 kr.
Gebyr for spærring/genåbning af brændstofkort
220 kr.

1) indekseres i takt med ændringer i nettoprisindekset en gang årligt med virkning den 1. Marts , næste gang den 1. Marts 2022

Leasing af biler til private (alle beløb er inkl. moms)

Gebyr for notering af panthaverdeklarration
1.562,50 kr.
Gebyr for forsikringsadministration (ved Codan forsikring)
1.562,50 kr.
Gebyr for manglende oplysninger om adresseskift
350 kr.
Indhentning af registreringsattest / erstatningsattest
625 kr.
Gebyr for opkrævning af depositum efter pkt. E
350 kr.
Gebyr for dokumentændringer
1.375 kr.
Gebyr for ydelseshenstand
625 kr.
Gebyr for arkivforespørgsel pr. time
1.125 kr.
Gebyr for forsikringsskift og andre forsikringsekspeditioner
625 kr.
Rykkergebyr for præmierestance/forsikring
100 kr.
Gebyr for undersøgelse af forsikring eller reg. forhold
375 kr.
Gebyr for øvrige nødvendige ekspeditioner, mindst
500 kr.
Påkravsgebyr ved for sen betaling af leasingydelsen (ej momspligtig)
100 kr.
Gebyr ved spærring/genåbning af brændstofkort
275 kr.