Skip to main content
  Upload
Login til Forhandlerleasing

Gebyroversigt

Fuldt overblik over samtlige gebyrer

Se alle aktuelle gebyrer for vores leasing- og låneaftaler igennem hér på siden. Gebyrer for privatleasingaftaler finder du nederst på siden. Er du i tvivl om noget, tager du blot fat på os.

Leasing og lån til erhverv (alle beløb er ekskl. moms)

Ændring af aftaleydelser på igangværende aftale
1.500-3.500 kr.
Ændring af det finansierede udstyr på igangværende aftale
1.500-3.500 kr.
Ændring af leasingtager/debitor ved igangværende aftale
1.500-3.500 kr.
Ændring af leasingtager/debitor på yderligere aftaler i samme engagement
1.500-2.500 kr.
Ændring af kundens eget forsikringsselskab
600 kr.
Notering af sekundær pantsætning, transport og udlæg
600 kr.
Ekstraordinær fremsendelse af kopi af aftale
345 kr.
Rykkerskrivelse for ydelsesrestance pr. aftale
285 kr.
Kompensationsbeløb pr. aftale ved 2. rykker
310 kr.
Rykkerskrivelse for forsikringsrestance pr. aftale
550 kr.
Rykkerskrivelse for vægtafgiftsrestance pr. aftale
550 kr.
Gebyr for rykker fra SKAT
125 kr.
Afvisningsgebyr bs
125 kr.
Refundering af moms ved forsikringsskader (kaskodækning)
385 kr.
Besvarelse af engagementsforespørgsel fra revisor (for første aftale)
1.100 kr.
Samt for hver efterfølgende aftale i samme engagement
120 kr.
Reetableringsgebyr ved opsagte aftaler
760 kr.
Gebyr for bevilget henstand over 10 dage
575 kr.
Gebyr for notering af panthaverdeklaration
1.250 kr.
Gebyr for forsikringsadministration (ved codan og euro insurance forsikring af person- og varebiler)
1.250 kr.
Gebyr for administration af periodiske afgiftsrestancer pr. aftale
575 kr.
Gebyr for manglende oplysninger om adresseskift
335 kr.
Gebyr for aflysning af ejendomsforbehold
360 kr.
Gebyr for indhentning af udenlandsk kreditoplysning. Eksterne omkostninger med tillæg af
360 kr.
Forlængelse af billeasingaftale
1.500-3.500 kr.
Skriftligt tilbud om frikøb pr. aftale
345 kr.
Gennemførsel af frikøb ved billeasingaftale med service leveret af leaseplan med etablering af ny aftale 1)
300 kr.
Gennemførsel af frikøb ved billeasingaftale med service leveret af leaseplan uden etablering af ny aftale 1)
700 kr.
Gebyr for afhentning, rapport og salær for salg af personbil ved operationelle leasingaftale 1)
5.240 kr.
Gebyr for afhentning, rapport og salær for salg af varebil ved operationelle leasingaftale 1)
6.240 kr.
Gebyr for leasingtagers opsigelse af operationel billeasingaftale
1.000 kr.
Specialopgaver pr. time (fremfinding af arkivmateriale m.m.) – minimum 600 kr.
900 kr. pr. time
Omregistreringsgebyr (ændring af bruger og/eller ejer) inkl. gebyr til motorkontoret
1.500 kr.
Omregistreringsgebyr (godskørsel/firmakørsel) inkl. gebyr til motorkontoret
385 kr.
Gebyr for bestilling af erstatningsplade inkl. gebyr til motorkontoret
1.150 kr.
Gebyr for bestilling af 3. Nummerplade inkl. gebyr til motorkontoret
385 kr.
Bestilling af genpart inkl. gebyr til motorkontoret
575 kr.
Gebyr for spærring af brændstofkort
242 kr.

1) indekseres i takt med ændringer i nettoprisindekset en gang årligt med virkning den 1. Marts , næste gang den 1. Marts 2025

Privat (alle beløb er anført inkl. moms)

Gebyr for notering af panthaverdeklarration
1.562,50 kr.
Gebyr for forsikringsadministration (ved Codan forsikring)
1.562,50 kr.
Gebyr for administration af periodiske afgiftsrestancer pr. aftale
690 kr.
Gebyr for manglende oplysninger om adresseskift
385 kr.
Gebyr for administration af periodiske afgiftsrestancer pr. aftale
690 kr.
Indhentning af registreringsattest / erstatningsattest
690 kr.
Gebyr for opkrævning af depositum efter pkt. E
385 kr.
Gebyr for dokumentændringer
1.500 kr.
Gebyr for ydelseshenstand
690 kr.
Gebyr for arkivforespørgsel pr. time
1.125 kr.
Gebyr for forsikringsskift og andre forsikringsekspeditioner
690 kr.
Rykkergebyr for præmierestance/forsikring
100 kr.
Gebyr for undersøgelse af forsikring eller reg. forhold
415 kr.
Gebyr for øvrige nødvendige ekspeditioner, mindst
550 kr.
Påkravsgebyr ved for sen betaling af leasingydelsen (ej momspligtig)
100 kr.
Gebyr ved spærring af brændstofkort
300 kr.