Skip to main content
  Upload
Login til Forhandlerleasing

Forfatter: Anne

Fremtidens bilmarked: Teknologi og tendenser

Bilmarkedet står over for en transformation, der er drevet af teknologiske fremskridt, ændringer i forbrugeradfærd og strammere miljøreguleringer. Her ser vi nærmere på de vigtigste tendenser, som vil forme bilmarkedet i de kommende år.

Elektriske køretøjer (EV’er) på fremmarch

En af de mest markante tendenser er overgangen til elektriske køretøjer (EV’er). I takt med at teknologien forbedres, bliver EV’er mere tilgængelige og attraktive for forbrugerne. Batteriteknologien er under konstant udvikling, hvilket resulterer i længere rækkevidde og kortere opladningstid. Samtidig ser vi en udvidelse af ladeinfrastrukturen, hvilket gør det mere praktisk at eje og køre en elbil.

Autonome køretøjer

Autonome køretøjer, eller selvkørende biler, repræsenterer en revolution inden for bilindustrien. Med fremskridt inden for kunstig intelligens og sensorteknologi er vi tættere end nogensinde på at se fuldt autonome køretøjer på vejene. Disse biler vil ikke kun forbedre trafiksikkerheden ved at reducere menneskelige fejl, men også øge effektiviteten i transportsektoren. Vi kan forvente, at delvist autonome køretøjer vil blive mere udbredte fra 2025 og frem, med fuldt autonome modeller, der følger kort efter.

Forbundne biler

Den moderne bil bliver i stigende grad en “connected car” – et køretøj, der er forbundet til internettet og andre enheder. Denne tendens vil fortsætte med at vokse, da forbundne biler tilbyder mange fordele, herunder realtidsopdateringer om trafikken, fjernovervågning af køretøjets tilstand og forbedret sikkerhed. Teknologier som 5G og Internet of Things (IoT) vil spille en afgørende rolle i at fremme denne udvikling.

Miljøvenlige initiativer

Strammere miljøreguleringer og øget bevidsthed om klimaforandringer driver bilindustrien mod mere bæredygtige løsninger. Både producenter og forbrugere fokuserer mere på køretøjer med lavt CO2-udslip. Hybridbiler og brintdrevne biler (FCEV’er) bliver også populære alternativer til traditionelle forbrændingsmotorer. Derudover arbejder producenterne på at gøre produktionen af biler mere miljøvenlig ved at anvende genanvendelige materialer og reducere affald.

Skift i eje- og brugsmønstre

Forbrugernes forhold til biler er ved at ændre sig. I stedet for at eje biler ser vi en stigning i mobilitetstjenester som bildeling og abonnementsbaserede modeller. Disse tjenester gør det muligt for folk at have adgang til biler, når de har brug for det, uden de forpligtelser, der følger med ejerskab. Dette skift vil sandsynligvis accelerere i de kommende år, især i byområder, hvor parkeringsplads er en premium vare.

Udviklingen og den øgede usikkerhed omkring fremtidens bilmarked betyder også, at vi oplever en øget efterspørgsel efter leasingløsninger.

Udviklingen af ny infrastruktur

Med fremkomsten af nye typer køretøjer kommer behovet for ny infrastruktur. Byer og lande skal investere i opladningsstationer for elbiler, dedikerede baner for autonome køretøjer og smarte trafikstyringssystemer. Offentlige og private investeringer i denne infrastruktur er afgørende for at støtte overgangen til fremtidens bilmarked.

Konklusion

Fremtidens bilmarked er præget af innovation og forandring. Elektriske køretøjer, autonome biler, forbundne teknologier og miljøvenlige initiativer vil være centrale elementer i denne transformation. Forbrugernes skiftende præferencer og behovet for ny infrastruktur vil også spille en afgørende rolle. Denne dynamiske udvikling lover en spændende fremtid for bilindustrien, hvor teknologi og bæredygtighed går hånd i hånd.

En stærk fælles indsats giver de bedste resultater!

Vi er glade for at kunne dele en succeshistorie fra vores tætte samarbejde med Sparekassen Sjælland-Fyn. Vores fælles kunde, Tim Klonaris fra Urtebækgaard, rettede henvendelse til os med et ønske om at lease en mejetærsker – specifikt en Case IH Axial Flow 8250 med et skærebord på 35 fod, som kan ses på billedet.

Efter lidt forhandlinger lykkedes det at få aftalen på plads, takket være det stærke samarbejde mellem Leasing Fyns finansieringskonsulent Anders Holm Jeppesen og Thomas Lindgreen fra landbrugsafdelingen i Sparekassen Sjælland-Fyn. Sammen har vi skabt en individuel tilpasset leasingaftale, der imødekommer Urtebækgaards specifikke behov.

Denne case er et glimrende eksempel på, hvordan vores tætte samarbejde kan skabe værdi for vores kunder. Ved at tilbyde én indgang til finansieringen sikrer vi en hurtig og fleksibel sagsbehandling, som gør en reel forskel for vores kunder.

Vi er stolte af vores partnerskab med Sparekassen Sjælland-Fyn og ser frem til at fortsætte med at skabe skræddersyede løsninger, der understøtter vores kunders succes.

“Det er dyrere at lease firmabil end at købe” – Tror du på den myte?

Okay. Lad os tage dén fordoms-tyr ved hornene. For husk altid at kigge på hele billedet; på HELE din økonomi – fra anskaffelse til afskaffelse – når du investerer i ny firmabil.

NÅR DU leaser bil hos os, oplever du nemlig det hér:

➕ Du kan trække al momsen fra på leasingafgiften på gulpladebiler – og delvis på hvidpladebiler.
➕ Tit finansierer vi 100 % af bilanskaffelsen for dig – så du får frigjort kapital til andre ting.
➕ Du kan trække den fulde leasingydelse fra i resultatopgørelsen.
➕ Du undgår tinglysningsafgift – modsat når du låner.
➕ Dine stiftelsesomkostninger hos os er få og små.

Sidst, men ikke mindst får du større budgetsikkerhed – til gavn for din virksomhed.

Hos os kan du endda vælge leasingaftaler, hvor du også får …

💚 vedligeholdelse og værkstedsservice
💚 dæk uden km-begrænsning
💚 store brændstofrabatter
💚 forsikring

… og samtidig hæfter du ikke for bilens restværdi; hvis du skulle ønske det. Du kan også anvise en køber til bilen, hvis dét passer dig bedre.

Lyder alt dét for godt til at være sandt?
Tja … dér har du nok forklaringen på myten om, at leasing skulle være dyrere end køb: Folk tror simpelthen ikke, det kan være rigtigt. Men det ER kun en myte. Leasing i erhvervsregi giver dig masser af fordele – både ift. fleksibilitet og bundlinje.

NÅR DU OGSÅ vil nyde godt af fordelene, tager du bare fat i os. Så rådgiver vi dig hele vejen – fra før du sætter dig ind i bilen, til bilen har kørt sine sidste kilometer for din virksomhed.

➕Oftere opnår vi som leasingselskab en bedre indkøbspris pga. gode indkøbsaftaler

Fremtidens landbrug: En balance mellem teknologi og bæredygtighed

I hjertet af Danmarks grønne marker, under den endeløse himmel, står landbruget ved en revolutionerende skillevej. Kampen for at mætte en voksende befolkning samtidig med at passe på vores kostbare planet, har aldrig været mere intens. Med et blend af nytænkning og gamle traditioner bevæger landbruget sig mod en ny æra, hvor teknologiske vidundere danser i takt med naturens rytmer. Dette er fortællingen om det danske landbrugs rejse mod fremtiden.

 

Størrelse eller specialisering: Nøglen til overlevelse

Det står klart, at det danske landbrug bevæger sig i retning af enten at blive større for at udnytte skalaens økonomi eller mere specialiserede for at opfylde specifikke markedsbehov. I Danmark står et lille antal landmænd for en betydelig del af griseproduktionen – faktisk tegner 10-12 landmænd sig for omkring 30% af landets griseavlsprogram. Dette illustrerer tendensen mod større og mere kapitalstærke landbrug. Disse større landbrug har midlerne og adgangen til at investere i avanceret teknologi og opnå betydelige miljøtilskud, hvilket yderligere forstærker deres position på landbrugsmarkedet.

Mindre landbrug kæmper derimod for at være konkurrencedygtige i et udfordrende marked. Begrænset af knappe ressourcer til genanskaffelse af udstyr og teknologi, bliver disse landbrug tvunget til at specialisere sig for at imødekomme specifikke behov i markedet. F.eks. har der de seneste år, været øget fokus på økologiske produkter, vertikalt landbrug og nye måder, at gentænke de gamle dyrkningstraditioner.

Teknologi som redningsplanke

Den teknologiske udvikling spiller en afgørende rolle i omstillingen af landbruget. Unge landmænd er hurtige til at adoptere nye teknologier, hvilket signalerer en mere professionel og fremadskuende tilgang til landbrugsforvaltning.

Fra præcisionslandbrug, der anvender GPS-teknologi til at minimere kemikaliebrug, til avancerede vandingsanlæg som svar på tørkeperioder, er det tydeligt, at teknologi ikke kun er en luksus, men en nødvendighed for at overleve. Uagtet om man er et større eller mindre landbrug, så er teknologi en fællesnævner og vigtig.

Fremtidens nøgle til frugtbar jord, ren energi og bæredygtigt landbrug
Bæredygtighed i landbruget udvikler sig til meget mere end blot et buzzword; det repræsenterer en afgørende og innovativ tilgang til fremtidens fødevareproduktion. Gennem regenerativt landbrug, der fokuserer på metoder såsom minimal jordbearbejdning og fremmer biodiversitet, arbejder landmænd aktivt på at genoprette jordens frugtbarhed og mindske deres klimaaftryk. Integrationen af vedvarende energikilder som solceller og vindmøller på landbrugsarealer åbner op for produktionen af ren energi, som ikke alene reducerer afhængigheden af fossile brændstoffer, men også potentielt leder mod en fremtid med negativ CO2-udledning. Disse tiltag viser, at bæredygtighed har mange facetter, der går hånd i hånd med teknologisk innovation og en forståelse af miljømæssig forvaltning.

Fremtiden er NU

Det står klart, at fremtidens landbrug vil blive formet af en række faktorer: En skiftende klimatisk virkelighed, en teknologisk revolution, og en dybere forståelse for bæredygtighedens værdi. Mens større landbrug måske har en fordel i form af ressourcer til at tilpasse sig disse forandringer, er det vigtigt, at der findes løsninger, der også understøtter mindre landbrug. Dette kunne indebære politiske initiativer, der fremmer tilgængeligheden af teknologi og støtter bæredygtige landbrugsmetoder. Kun ved at finde en balance mellem disse elementer kan landbruget håbe at trives i fremtiden.

For at holde trit med markedsudviklingen og klimaforandringerne, er det afgørende for det danske landbrug at investere i ny teknologi og nye initiativer. Dog har de fleste danske landmænd ikke den nødvendige kapital til disse investeringer. Hos Leasing Fyn har vi derfor valgt at specialisere os inden for alle typer landbrug og anvende vores leasingløsninger for at sikre, at dansk landbrug forbliver konkurrencedygtigt og bæredygtigt i fremtiden. Det betyder, at vi kan levere langtidsholdbare finansieringsløsninger for både traditionelt landbrugsudstyr og for nye typer af udstyr til landbruget.

 

Leasing Fyn og StackIT går hånd i hånd!

Vi har netop givet hånd på et spændende partnerskab 🤝

Leasing Fyn, eksperter inden for attraktive leasingløsninger og StackIT, der leverer banebrydende robotteknologi til maskinfabrikker. Dette samarbejde åbner dørene for virksomheder, der ønsker at drage fordel af automatisering og robotteknologi uden at binde store mængder kapital.
 
På billedet ser I StackITs grundlægger, Jens Fynbo og vores finansieringskonsulent Niels Fylling, der markerer starten på vores fælles rejse mod at levere innovative og effektive løsninger til erhvervslivet. Vi ser frem til at dele en masse fantastiske forretningscases og teknologiske fremskridt med jer i de kommende måneder! 

Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt Niels Fylling på 44 14 00 51 eller niels.fylling@leasingfyn.dk

Ny finansieringskonsulent til Nord- og Midtjylland

Det er med stor glæde, vi kan præsentere Bo Aagaard som det nyeste medlem af vores Landbrug og Entreprenør afdeling!

Bo har en solid baggrund som finansieringskonsulent og vil fokusere på at pleje vores eksisterende kundeforhold samt skabe nye samarbejder i det nord- og midtjyske område. Med en agrar økonomisk baggrund og mere end 26 års erfaring inden for både landbrugssektoren og leasingbranchen, bringer Bo en omfattende viden og ekspertise til vores team.

Uden for kontoret nyder Bo livet i Skanderborg sammen med sin hustru. Med 56 år på bagen, vil han kombinere erfaring med et frisk perspektiv, og vi er sikre på, at hans bidrag vil styrke vores team og skabe endnu bedre løsninger for vores kunder.

Vi ser frem til et succesfuldt samarbejde med Bo og glæder os til at se, hvad fremtiden bringer!

Kontakt Bo Aagaard på 47 72 45 23 eller bo.aagaard@leasingfyn.dk

Leasing Fyn går i grønt med Nordic Green Solutions

Vi har indledt et strategisk samarbejde med rådgivningsvirksomheden Nordic Green Solutions. Samarbejdet skal blandt andet hjælpe os og vores kunder med at reducere energiforbruget og mindske CO2-udledningen.

I en tid, hvor den grønne dagsorden er uomgængelig, er vi fast besluttet på at lede vejen sammen med vores kunder. Nordic Green Solutions repræsenterer en spændende og værdifuld samarbejdspartner, der vil bidrage til vores fælles bestræbelser på at tage ansvar for miljøet.

Nordic Green Solutions (NGS) vil kunne støtte vores kunder i implementeringen af CO2- og energibesparende projekter. Deres ekspertise strækker sig fra rådgivning og sparring til håndtering af grøn omstilling, herunder lovgivningsmæssige forhold, udarbejdelse af grønt regnskab samt ansøgning om tilskud.

Dette partnerskab er et skridt mod en mere bæredygtig fremtid, og vi ser frem til at arbejde tæt sammen med Nordic Green Solutions for at skabe positive forandringer og værdi for vores kunder og miljøet.

Sammen styrker vi vores engagement i den grønne omstilling, og vi inviterer vores kunder til at deltage i denne vigtige rejse mod en mere bæredygtig forretningspraksis.

Du kan læse mere på deres hjemmeside på ngs.dk.

En tur ud i fremtiden!

Den 15. november var vi vært for intet mindre end verdens bedste fremtidsforsker Anne Skare Nielsen – og hun tog os med på en rejse, der satte gang i vores tanker og optimisme. Anne gav os ikke kun et indblik i fremtiden, men vækkede også vores indre fremtidssans.

Verden er nemlig ikke af lave – den er ved at blive lavet. Og hvor vi før fik succes ved at kunne alting hurtigere, større, billigere og længere, skal vi nu til at skifte gear.

I følge fremtidsforskeren, bliver de næste 10 år nemlig episke. Der har aldrig været kortere afstand mellem visionsevne og skaberkraft. Den grønne omstilling og det fleksible arbejdsmarked er over os. Hvor skal vi hen? Hvordan ser verden ud, når vi er “færdige”? Hvem vinder og hvem taber? Det var nogle af de spændende spørgsmål vi fik vendt på dagen.

Nu bærer vi drømmene om en spændende og innovativ fremtid med os, fyldt med muligheder og uudforskede horisonter.

Det var en mindeværdig dag, hvor inspiration og positivitet var i højsædet!